Địa chỉ : Số 49 Trần Phú (số 10 Trần Phú cũ), Ngô Quyền, Hải Phòng. ĐT: 0313 920 113; 0313 827 435; 0313 836 127; Fax: 0313 757 038

 Email: ngoainguhaiphong@gmail.com .                                                                   

Khai giảng các lớp Tiếng Anh,Trung, Nhật cho trẻ em hè 2015 từ 8 đến 15 tuổi...

Khai giảng các lớp Tiếng Anh, cấp tốc các ngày trong tuần ...chi tiết...

Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp Tiếng Anh ... chi tiết.

Thông báo tuyển sinh ngoại ngữ hệ Đại học vừa học vừa làm (tại chức cũ)... chi tiết ...

Thông báo tuyển sinh Tiếng Anh hệ Đại học vừa làm vừa học (Tại chức cũ )
Thông báo Lễ phát bằng tốt nghiệp khóa K26 Tiếng Anh hệ Đại học vừa làm vừa học (Tại chức cũ ).
Ảnh phát bằng tốt nghiệp T.Anh K23, K 8 T. Trung
Ảnh cây lộc Vừng tại Trung tâm Ngoại ngữ .
Trung tâm ngoại ngữ kỷ niệm 30 năm thành lập (13.10.1976 :13.10.2006)
Ảnh phát bằng K24 T.Anh, K9 Trung văn TTNN HP