Thông báo tuyển sinh Tiếng Nhật hệ văn bằng 2 chính quy và Đại học vừa làm vừa học 2, hệ Đại học vừa làm vừa học
Thông báo Lễ phát bằng tốt nghiệp khóa K26 Tiếng Anh hệ Đại học vừa làm vừa học (Tại chức cũ ).
Ảnh phát bằng tốt nghiệp T.Anh K23, K 8 T. Trung
Ảnh cây lộc Vừng tại Trung tâm Ngoại ngữ .
Trung tâm ngoại ngữ kỷ niệm 30 năm thành lập (13.10.1976 :13.10.2006)
Ảnh phát bằng K24 T.Anh, K9 Trung văn TTNN HP