Các khóa học - Tiếng Anh - Lịch Khai giảng các lớp học Tiếng Anh

 

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp độ A,B,C

 

       Tiếng Anh cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

 

      Tiếng Anh Cấp độ A ( Gồm có A1,A2)

 

Tiếng Anh chương trình A1 (Giáo trình New English file, Beginner )

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

A1a53

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

05.05.2014

 C202

A1a52

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h15

05.05.2014

 C203

A1a51

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

18.04.2014

 B303

A1a50

Tiếng Anh ch/tr A

 Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

  08.04.2014

 C206

A1a49

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

31.03.2014

 A302

A1a48

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 3-5-CN

Ca 3

20h00 đến 21h30

18.03.2014

 B102

A1a47

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

18.03.2014

 C202

A1a46

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

10.03.2014

 B302

A1a45

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

24.02.2014

 B203

A1a44

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

24.02.2014

 A101

A1a43

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h15

19.02.2014

 C202

A1a42

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

18.02.2014

 C201

A1a41

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

10.02.2014

 C204

   

Tiếng Anh chương trình A2 (Giáo trình New English file, Elementary )

 

A2a31

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca2

18h35 đến 20h05

17.03.2014

 C302

A2a29

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h10

24.02.2014

 C204

A2a30

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h00

21.02.2014

 A304

 

   Tiếng Anh Cấp độ B

Tiếng Anh chương trình B (Giáo trình Pre-intermediate) .

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Ba24

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

  15.04.2014

 B303

Ba23

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  31.03.2014

 C205

Ba22

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

  19.03.2014

 B103

Ba21

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  07.03.2014

 C202

Ba20

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  19.02.2014

 B203

Ba19

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 3-5-7

Ca 1

17h30 đến 19h00

  18.02.2014

 D102

 

Tiếng Anh Cấp độ C

 Tiếng Anh chương trình C (Giáo trình intermediate) .

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Ca6

Tiếng Anh ch/tr C(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

05.05.2014

 C203

C1a5(Có người nước ngoài giảng dạy)

Tiếng Anh ch/tr C

Thứ 2-4-6

 Ca 2

18h35 đến 20h5

24.03.2014 

C201

C1a4

Tiếng Anh ch/tr C

Thứ 2-4-6

 Ca 2

18h35 đến 20h5

16.12.2013 

C301

 

*  Các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh...tại đây

*  Các lớp tiếng Anh cấp tốc học các ngày trong tuần ...tại đây

New English File (giáo trình học tiếng Anh cơ bản)

    Anh A1                               Anh A2                                       Anh B                                                      Anh C

English File Third EditionBeginner English File Third EditionElementary English File Third EditionPre-Intermediate   English File Third EditionIntermediate

Copyright © Oxford University Press, 2012. All Rights Reserved.

  

  LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435

Các khóa học tương tự
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng lớp Ngữ Pháp Tiếng Anh