Các khóa học - Tiếng Anh - Lịch Khai giảng các lớp học Tiếng Anh

 

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp độ A,B,C

 

       Tiếng Anh cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

 

      Tiếng Anh Cấp độ A ( Gồm có A1,A2)

 

Tiếng Anh chương trình A1 (Giáo trình New English file, Beginner )

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

A1a23

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

23.11.2015

 B302

A1a22

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

10.11.2015

 C203

A1a21

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

09.11.2015

 D202

A1a20

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

22.10.2015

 B102

A1a19

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

21.10.2015

 A304

A1a18

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

12.10.2015

 B303

A1a17

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

12.10.2015

 C204

A1a16

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca1

17h00 đến 18h20

12.10.2015

 B203

A1a15

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

01.10.2015

 C303

A1a14

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

23.09.2015

 B301

A1a13

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

09.09.2015

 A305

A1a11

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

03.09.2015

 B101

A1a10

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

07.09.2015

 A102

   

Tiếng Anh chương trình A2 (Giáo trình New English file, Elementary )

 

A2a8

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h35 đến 20h05

01.12.2015

 B301

A2a7

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h35 đến 20h05

22.10.2015

 B102

A2a49

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h35 đến 20h05

25.09.2015

 A202

A2a47

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca2

18h35 đến 20h05

21.09.2015

 C204

A2a40

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca2

18h35 đến 20h05

06.07.2015

 A302

 

   Tiếng Anh Cấp độ B

Tiếng Anh chương trình B (Giáo trình Pre-intermediate) .

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Ba 7

Tiếng Anh ch/tr B(cấp tốc)

 Sáng thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 10h30

  23.11.2015

 A101

Ba 6

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h20

09.11.2015

 A102

Ba 5

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  21.10.2015

 A203

Ba 4

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  21.09.2015

 A205

Ba 3

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

  26.08.2015

 A102

Ba 2

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  20.07.2015

 B202

Anh B(cấp tốc)

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

  23.11.2015

 A101

 

Tiếng Anh Cấp độ C

 Tiếng Anh chương trình C (Giáo trình intermediate) .

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Nghe nói

Tiếng Anh nghe nói sau B

 Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

  01.12.2015

 B202

C1a 2

Tiếng Anh ch/tr C

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  05.10.2015

 B101

 

*  Các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh...tại đây

*  Các lớp tiếng Anh cấp tốc học các ngày trong tuần ...tại đây

New English File (giáo trình học tiếng Anh cơ bản)

    Anh A1                               Anh A2                                       Anh B                                                      Anh C

English File Third EditionBeginner English File Third EditionElementary English File Third EditionPre-Intermediate   English File Third EditionIntermediate

Copyright © Oxford University Press, 2012. All Rights Reserved.

  

  LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435

Các khóa học tương tự
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng các lớp Tiếng Anh, Nhật, cho trẻ em hè từ 8 đến 15 tuổi. thông.
Khai giảng các lớp ôn luyện Tiếng Anh kèm theo ch/trình phổ thông từ lớp 6...