Các khóa học - Tiếng Anh - Lịch Khai giảng các lớp học Tiếng Anh

 

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp độ A,B,C

 

       Tiếng Anh cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

 

      Tiếng Anh Cấp độ A ( Gồm có A1,A2)

 

Tiếng Anh chương trình A1 (Giáo trình New English file, Beginner )

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

A1a41

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

30.03.2015

 B102

A1a40

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

25.03.2015

 A302

A1a39

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

16.03.2015

 C304

A1a38

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

17.03.2015

 C202

A1a37

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca1

17h00 đến 18h15

16.03.2015

 A102

A1a36

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

30.01.2015

 B301

A1a35

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

12.01.2015

 C301

A1a34

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

22.12.2014

 C205

A1a33

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

03.12.2014

 A101

A1a32

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

25.11.2014

 A202

A1a28

Tiếng Anh ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

26.11.2014

 B101

   

Tiếng Anh chương trình A2 (Giáo trình New English file, Elementary )

 

A2a28

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca2

18h35 đến 20h05

25.03.2015

 C303

A2a27

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca3

20h30 đến 22h

16.03.2015

 B101

A2a26

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca2

18h35 đến 20h05

11.03.2015

 C203

A2a22

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca2

18h35 đến 20h05

26.01.2015

 C204

A2a19

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h35 đến 20h05

13.01.2015

 C305

 

   Tiếng Anh Cấp độ B

Tiếng Anh chương trình B (Giáo trình Pre-intermediate) .

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Ba 12

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  06.04.2015

 A201

Ba 11

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  16.03.2015

 B102

Ba 10

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  12.01.2015

 B203

Anh B

Tiếng Anh ch/tr B(cấp tốc)

 Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

  08.12.2014

 B203

Ba 9

Tiếng Anh ch/tr B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  17.11.2014

 B102

 

Tiếng Anh Cấp độ C

 Tiếng Anh chương trình C (Giáo trình intermediate) .

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Nghenói giao tiếp

Tiếng Anh ch/tr C

Thứ 2,3,4,5,6

 Sáng

08h00 đến 10h00

16.03.2015

B201

 

*  Các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh...tại đây

*  Các lớp tiếng Anh cấp tốc học các ngày trong tuần ...tại đây

New English File (giáo trình học tiếng Anh cơ bản)

    Anh A1                               Anh A2                                       Anh B                                                      Anh C

English File Third EditionBeginner English File Third EditionElementary English File Third EditionPre-Intermediate   English File Third EditionIntermediate

Copyright © Oxford University Press, 2012. All Rights Reserved.

  

  LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435

Các khóa học tương tự
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng lớp Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ôn thi Đại học và tôt nghiệp phổ thông.