Các khóa học - Tiếng Trung - Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung Quốc

Khai giảng các lớp tiếng Trung mới

 

Tiếng Trung cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

                  Đối tượng:  Học sinh, sinh viên, cán bộ-công nhân viên .

           Mục tiêu:     Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hoa cho học viên có nhu cầu học

   và thi chứng chỉ quốc gia trình độ A-B-C theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo .

(Các bạn hãy chọn cho mình một lớp học sao cho phù hợp với thời gian học)

  Khai giảng các lớp Tiếng Trung A1 , B1, C1 (thời gian học 4 tháng) .

      Trung văn A1

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1tv36

TiếngTrung ch/tr A1(Cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

13.04.2015

B202

A1tv35

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

30.03.2015

C303

A1tv34

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

18.03.2015

C206

A1tv33

TiếngTrung ch/tr A1(Cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 10h30

23.03.2015

C305

A1tv32

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

10.03.2015

C205

A1tv31

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h15

11.03.2015

A203

A1tv30

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

02.03.2015

C302

A1tv29

TiếngTrung ch/tr A1(Cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 10h30

03.03.2015

C302

A1tv28

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

28.01.2015

C204

A1tv27

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h15

26.01.2014

C206

A1tv25

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

14.01.2015

C303

 

     Khai giảng các lớp Tiếng Trung A2 .

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2tv24

TiếngTrung ch/tr A2(Bài 16- cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 10h30

11.03.2015

C206

A2tv18

TiếngTrung ch/tr A2(Bài 16)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h30 đến 20h05

10.03.2015

A205

A2tv10

TiếngTrung ch/tr A2(Bài 16)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h30 đến 20h05

13.01.2015

C306

 

    Trung văn B1 .

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1tv7

TiếngTrung ch/tr B1(Cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

9h30 đến 11h00

06.04.2015

C206

B1tv6

TiếngTrung ch/tr B1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

20.01.2015

A303

 Trung văn B2 .

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B2tv5

TiếngTrung ch/tr B2(Bài 11-Quyển 4)

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

13.04.2015

A205

B2tv4

TiếngTrung ch/tr B2(Bài 11-Quyển 4)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

16.03.2015

C203

B2tv3

TiếngTrung ch/tr B2     (Bài 11-Quyển 4)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h00 đến 15h30

29.12.2014

B201

 

    Trung văn C1

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C1tv6

TiếngTrung ch/tr C1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

16.03.2015

A203

    Trung văn C2

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C2tv5

TiếngTrung ch/tr C2(Bài 14,Quyển 6)

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

22.12.2014

B201

C2tv4

TiếngTrung ch/tr C2(Bài 14,Q6)  

Thứ 3-5-7

Sáng

08h00đến 10h30

11.12.2014

C303

 

* Khai giảng lớp học Tiếng Quảng Đông Trung Quốc .

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

AtvQĐ1

Tiếng  Quảng Đông Trung Quốc ch/tr A

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h35 đến 20h

12.11.2013

A203

 

* Chương trình tiếng Trung cho trình độ A, B, C được trung tâm thiết kế bám sát theo yêu cầu thi chứng chỉ A,B,C của  Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A:       

       + Chương trình Trung A1: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 1

       + Chương trình Trung A2: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 2

   CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ B:    

       + Chương trình Trung B1: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 3

       + Chương trình Trung B2: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 4

   CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ C:   

       + Chương trình Trung C1 : Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 5

       + Chương trình Trung C2 : Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 6


                                       LỊCH HỌC

 

Thứ 2, 4, 6 ; Thứ 3, 5, Chủ nhật(2 tiết/ ca ) 

Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp học 2,4,6  và 3,5,CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

 

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn và trình độ đào tạo .

 

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113    ;    0313 827 435

Địa chỉ số 49 Trần phú (số 10 cũ) Hải phòng.

Các khóa học tương tự